Δώρος Δωροθέου

Δώρος Δωροθέου

Πολιτικός Επιστήμονας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Επικοινωνία (ΑΠΚΥ ΜΠΣ Επικοινωνία και Δημοσιογραφία). Είναι Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του (στο ΑΠΚΥ) συμμετείχε σε διάφορα Έργα (projects) που αφορούσαν στη διοργάνωση, επικοινωνία και προβολή προγραμμάτων/δράσεων/εκδηλώσεων τόσο του Ινστιτούτου όσο και του ΜΠΣ.

Είναι μέλος της επικοινωνιακής ομάδας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως – Ombudsman (social media manager/website editor κ.α) ενώ ασχολείται επίσης με το σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών εκστρατειών υποψήφιών για πολιτειακά αξιώματα. Είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Επικοινωνία του Equinet (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αρχών Ισότητας).