Μαριλένα Δημητρίου

Μαριλένα Δημητρίου

Η Μαρία Ελένη Δημητρίου πήρε πτυχίο από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς το 2013.  Είναι φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό  του τμήματος « Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε ερευνητικά προγράμματα για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι συντονίστρια ομάδας έρευνας που ασχολείται με την ποσοτική ανάλυση περιεχομένου του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι κύριοι τομείς ακαδημαϊκού της  ενδιαφέροντος είναι η διεθνής πολιτική επικοινωνία με έμφαση στην κατασκευή της εικόνας του κράτους, την στρατηγική επικοινωνία, την ανάλυση ειδήσεων και την θεωρία ερμηνευτικών πλαισίων.