Από τη Θεωρία

Εγγραμματισμός στα Μέσα: α) κοινωνία των πολιτών β) Επικοινωνία στην Εκπαίδευση γ) έφηβοι

Εν εξελίξει πολυεστιακό ερευνητικό έργο, αντικείμενο του οποίου είναι να συνεισφέρει στα δύο αλληλένδετα πεδία της «Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» και του «Γραμματισμού στα Μέσα», διερευνώντας…

Περισσότερα