Από τη Θεωρία

Ανάλυση Δημοσιογραφικού, Πολιτικού και Κοινοβουλευτικού Λόγου στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Διεθνή Κοινότητα

Πρόκειται για υπό εξέλιξη αυτόνομο ερευνητικό του Advanced Media Institute. Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Μάνος Τάκας και η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από τους…

Περισσότερα