Προγράμματα Σπουδών και Κατάρτισης

Προγράμματα Σπουδών και Κατάρτισης

Πρόγραμμα σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μορφές και Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο»

Το Advanced Media Institute σχεδίασε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μορφές και Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο». Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις της έρευνας (πχ. Charting Media and Learning in Europe – 2013) οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι στον γραμματισμό στα Μέσα, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην επαγγελματική τους καριέρα. Στόχος του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία σε δασκάλους σχολείων, ώστε να ενδυναμώσει τις δεξιότητές τους για να ανταπεξέλθουν στις νέες εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα διεπιστημονικό και διαθεματικό πεδίο, το οποίο στοχεύει να προσφέρει την εξειδικευμένη και μεθοδική γνώση της Επιστήμης της Επικοινωνίας και των Μέσων σε απόλυτη συνάφεια και σύνδεση με το σύγχρονο σχολείο, απαντώντας και καλύπτοντας τις εκπεφρασμένες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων όσοι σχετίζονται με το ευρύτερο πεδίο της εκπαίδευσης στο επίπεδο της σχολικής τάξης, της σχολικής μονάδας και των υπερκείμενων εκπαιδευτικών

Πρόγραμμα σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Social Media & Communication»

Το Advanced Media Institute δημιούργησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Social Media & Communication» σε συνεργασία με το Danube University Krems, Austria. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματίες στα Μέσα και την Επικοινωνία χρειάζεται να αναπτύσσουν διαρκώς νέες δεξιότητες, ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί, το πρόγραμμα στοχεύει στο να τους παρέχει γνώση και εργαλεία αναφορικά με τη χρήση των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ευρύτερων ψηφιακών προγραμμάτων.

Προγράμματα κατάρτισης στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Το Advanced Media Institute απαντώντας στις διαρκείς αλλαγές στα πεδία των Μέσων και της επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή, σχεδίασε και προσφέρει ειδικά διαδικτυακά σεμινάρια με στόχο να βοηθήσει τους δημοσιογράφους, τους επαγγελματίες της επικοινωνίας και του marketing, καθώς και το ευρύτερο κοινό να εξοικειωθεί με την ορθή χρήση των νέων ψηφιακών Μέσων. Αυτό αποτελεί παράλληλα και μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό στην έρευνα, τη βιβλιογραφία και τη γνώση στα συγκεκριμένα πεδία. Από το branding στο blogging και από τη διαχείριση των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου, τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των συμμετεχόντων, προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους.

Το γεγονός ότι το Advanced Media Institute είναι το μοναδικό ελληνόφωνο Ινστιτούτο με ειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα πεδία της Επικοινωνίας και της  Δημοσιογραφίας,  αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του Ινστιτούτου, τόσο έναντι των φορέων που προσφέρουν σεμινάρια με φυσική παρουσία, όσο και έναντι των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της επικοινωνίας.

Τα προτεινόμενα σεμινάρια έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν απολύτως τις ανάγκες των εργαζομένων στην ενημέρωση, σε όποιο Μέσο κι αν εργάζονται. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν θεματικούς κύκλους για αρχάριους, προχωρημένους, αλλά και πολύ προχωρημένους χρήστες (τα τελευταία με φυσική παρουσία).

Οι θεματικές ενότητες διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Εισαγωγή στα social media
 2. Social Media στην ενημέρωση
 3. Δημοσιογραφία με smartphone
 4. Social media (για προχωρημένους
 5. Εισαγωγή στο Blogging
 6. Αudio for internet
 7. Video for internet–Εισαγωγή
 8. Data Journalism -Εισαγωγή
 9. Blogging για προχωρημένους
 10. Social Media & Branding (βασικό)
 11. Social Media & Branding (για προχωρημένους)
 12. Brand U! Facebook -Instagram
 13. Brand U! Twitter -Linkedin
 14. Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για ιδιώτες)
 15. Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για δημοσιογράφους)
 16. Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για επικοινωνιολόγους)
 17. Δημιουργία περιεχομένου στα social media (για marketing/brand managers και directors)
 18. Social Media Metrics

Το πρώτο MOOC

To διαδικτυακό σεμινάριο «Πώς το διαδίκτυο αλλάζει τον τρόπο που ασκείται η δημοσιογραφία στα σύγχρονα Μέσα Ενημέρωσης» σχεδιάστηκε από το Advanced Media Institute ειδικά για το ΑΠΚΥ, για να προσφερθεί σε συνεργασία με την EADTU ως το πρώτο MOOC. Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες μια πιο ισχυρή κατανόηση του νέου μιντιακού περιβάλλοντος, των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το πώς αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται στη δημοσιογραφία του σήμερα.

 

 

 

Νοέμβριος 24, 2016