Ρητορική Επικοινωνία και Πολιτική

Ρητορική Επικοινωνία και Πολιτική

Ρητορική Επικοινωνία και Πολιτική στην Ελλάδα και την Κύπρο

Πρόκειται για υπό εξέλιξη αυτόνομο ερευνητικό του Advanced Media Institute. Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Αθανάσιος Ν. Σαμαράς και η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από τους Σοφία Ιορδανίδου,Αθανάσιο Ν. Σαμαρά και τους: Κυριάκο Κολοβό, Εμμανουήλ Τάκα, Ειρήνη Σκεύη και Γεωργία Μυλόρδου. Το ερευνητικό έργο συμπεριλαμβάνει μία σειρά εμπειρικών ερευνών που αφορούν εκφάνσεις της πολιτικής ρητορικής και σχετίζονται με την ρητορική επίθεση, την απόδοση υπαιτιότητας και τις στρατηγικές απολογίας. Αντλήθηκαν αναλυτικά εργαλεία από τα πεδία της ρητορικής και της κοινωνικής ψυχολογίας για να απαντηθούν ερευνητικά ερωτήματα στο πεδίο της στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας. Στις εμπειρικές έρευνες χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου με χρήση της κλείδας παρατηρήσεων, καθώς και η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου.

1. Εισηγήσεις σε επιστημονικά Συνέδρια

 • Ιορδανίδου, Σ., Κολοβός, Κ., & Τάκας, Εμμ. (2018). «Η Επίδραση της Στρατηγικής Επικοινωνίας στον Μετασχηματισμό της Πολιτικής στην Κύπρο. Ο ρόλος των Τηλεμαχιών στην Ανάδειξη των Διαιρετικών Τομών στις Προεδρικές Εκλογές». Παρουσίαση στο συνέδριο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας «Πολιτική Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το 1974» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Λευκωσία, 12-13 Οκτωβρίου).
 • Ιορδανίδου, Σ., Κολοβός, Κ., & Τάκας, Εμμ. (2018). «Δημοσιογραφικές Αναπαραστάσεις της Μνημονιακής Πολιτικής. Θέσεις, Αντιθέσεις και Προκλήσεις στον Κυπριακό Τύπο». Παρουσίαση στο συνέδριο «Πολιτική Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το 1974» της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Λευκωσία, 12-13 Οκτωβρίου).
 • Saridomichelaki, M.  & Takas, E. (2018) – Rhetoric Constructs and Voting Behavior: The Case Study of the Presidential Debates in the USA, 2016. International Conference “Media, Polis, Agora: Journalism and Communication in the Digital Era”. Advanced Media Institute. 27 – 29 September 2018, Thessaloniki, Greece.
 • Ιordanidou, S., Vatikiotis, L., Suarez, P. & Takas, E. (2018) – Journalists’ (Self) Censorship during Memoranda in Greece, Spain and Portugal. International Conference “Media, Polis, Agora: Journalism and Communication in the Digital Era”. Advanced Media Institute. 27 – 29 September 2018, Thessaloniki, Greece.
 • Veraj, M. & Takas, E. (2018) – Anti-Islamic Discourse on Facebook. Processes of social identity construction and self-categorization. The case of “Anti-Islam alliance” Facebook page. International Conference “Media, Polis, Agora: Journalism and Communication in the Digital Era”. Advanced Media Institute. 27 – 29 September 2018, Thessaloniki, Greece.
 • Κολοβός, Κ. & Ιορδανίδου, Σ. (2018). «The Use of Ad Hominem Arguments in a hybrid, symbolic environment. Trump’s aggressiveness via Twitter as apotential transformation of Diplomacy». Presentation at the International Conference “Media, Polis, Agora. Journalism and Communication in the Digital Era” Organized by Advanced Media Institute (Thessalonica, 27-29 September).
 • Κολοβός, Κ. & Μιχαήλ, Δ. (2018). «Εχθρότητα του Καταναλωτή και Τουρκική Εξωτερική Πολιτική: Συγκριτική Ανάλυση Αντιδράσεων από Ελλαδίτες, Κύπριους και Κούρδους». Παρουσίαση έρευνας στο International Conference on International Business του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. (18-21 Μαΐου, Θεσσαλονίκη).
 • Panos, D., Takas, E., Diamantaki, K., Iordanidou S. & Tsene, L. (2018) – Shaping Public Opinion? Journalistic Perceptions regarding Public, Voting Behavior and Media Effects in Greece and Cyprus. 71st International Conference of World Association for Public Opinion. 27-30 June, Marrakesh, Morocco.
 • Diamantaki, K., Takas, E. & Panos, D. (2018) – Socially-mediated Right-wing Populism: an Analysis of Golden Dawn’s Cyber-Rhetoric and its Politics of Online Visibility. 71st International Conference of World Association for Public Opinion. 27-30 June, Marrakesh, Morocco.
 • Takas, E. & Iordanidou, S. (2017). Europe, Institutions and Leaders as Metaphors in the Greek Press.  3rd International Conference on Communication and Management, Athens, April 24-27.
 • Κολοβός, Κ. (2016). «Οι Προσωπικές Επιθέσεις στις Τηλεμαχίες – Κυπριακές Προεδρικές Εκλογές». Παρουσίαση έρευνας στο επιστημονικό συνέδριο «Προσφυγικό και Brexit: Πολιτική Ρητορική, Μέσα Ενημέρωσης και Εικόνες Κρατών» που διοργάνωσαν το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ. (Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου).
 • Μυλόρδου, Γ. (2016). «Οι Ρητορικές Επιθέσεις στις Κυπριακές Προεδρικές Εκλογές». Παρουσίαση έρευνας στο επιστημονικό συνέδριο «Προσφυγικό και Brexit: Πολιτική Ρητορική, Μέσα Ενημέρωσης και Εικόνες Κρατών» που διοργάνωσαν το Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας & Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Α.Π.ΚΥ. (Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου).
 • Kolovos, K. & Iordanidou, S. (2016). The Employment of Negative and Positive Ethotic Arguments, Related With Financial Crisis, During Televised Presidential Debates for the 2013 Elections in Cyprus”. Η παρουσίαση εγκρίθηκε στο 24ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πολιτικής Επιστήμης που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση Πολιτικής Επιστήμης (IPSA). (Πόζναν, Πολωνία, 23-28 Ιουλίου).
 • Takas, E., Samaras, Ath.N. & Aspriadis N.  (2016). Who’s to Blame? Attribution Processes and the Rhetoric of Blame during the Parliamentary Discussion on the Third Memorandum in Greece”. Η παρουσίαση εγκρίθηκε στο 24ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πολιτικής Επιστήμης που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση Πολιτικής Επιστήμης (IPSA). (Πόζναν, Πολωνία, 23-28 Ιουλίου).
 • Κολοβός, Κ. & Ιορδανίδου, Σ. (2016). «Αρνητικά και Θετικά Ηθοτικά Επιχειρήματα για την Οικονομική Κρίση στις Τηλεμαχίες των Προεδρικών Εκλογών και οι Πρακτικές Συνεπαγωγές τους: Προλεγόμενα της Επερχόμενης Κρίσης ή Δημόσιος Λόγος στη Χώρα των Λωτοφάγων;». Παρουσίαση στο συνέδριο «Ο Μάρτης που Άλλαξε την Κύπρο» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Λευκωσία, 7-8 Απριλίου).
 • Τάκας, Ε. & Σαμαράς, Α.Ν. (2015). «Η Θεωρία Παραγωγικών Αιτιών στην Στρατηγική Πολιτική Επικοινωνία: Συστηματική Ανάλυση των Αιτιακών Αποδόσεων στον Κοινοβουλευτικό Λόγο για το Τρίτο Μνημόνιο». Παρουσίαση στο 10ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας. (Παλαιοκερασιά, Φθιώτιδα, 10 – 13 Δεκεμβρίου).
 • Σκεύη, Ε. &  Σαμαράς, Αθ.Ν. (2015). «Μια Πραγματική Συγνώμη; Στρατηγικές Επανόρθωσης Εικόνας και Απολογητικός Λόγος για την Μνημονιακή Μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ». Παρουσιάστηκε στην «4η Ημερίδα του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).
 • Τάκας, Ε. (2015). «Η Επίδραση της Μνημονιακής Μεταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ στις Αναπαραστάσεις των Παραγωγικών Αιτιών της Κρίσης». Παρουσιάστηκε στην «4η Ημερίδα του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. (Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου).
 • Σκεύη, Ε. &  Σαμαράς, Αθ.Ν. (2015). «Στρατηγικές Επανόρθωσης Εικόνας και Απολογητικός Λόγος για την Μνημονιακή Εμπλοκή της Ελλάδας στον Προεκλογικό Λόγο του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΔΗΣΟ». Παρουσ ιάστηκε στο διεθνές συνέδριο  Narratives of the Crisis: Myths and Realities” που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. (Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου).
 • Takas, E. & Samaras, Ath.Ν. (2015). “The Rhetoric of Blame for the Greek Financial Crisis and ParliamentaryDiscussions”.  Παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο  “Narratives of the Crisis: Myths and Realities” που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. (Θεσσαλονίκη, 24-26 Ιουνίου).
 • Kolovos, K. & Samaras, Ath.N. (2015). “Ad Hominem Arguments in Cyprus during 2013 Presidential Campaign: Analysis of Televised Presidential Debates”. Παρουσίαση στο 13th Annual International Conference on Communication and Mass Media που διοργάνωσε το ATINER. (Αθήνα, 11-14 Μαΐου).
 • Takas, E. & Samaras, Ath.Ν. (2015). “Strategic Framing and Attribution of Blame during the Parliamentary Discussions on the Memorandum ΙΙ in Greece”. Παρουσίαση στο 13th Annual International Conference on Communication and Mass Media που διοργάνωσε το ATINER (Αθήνα, 11-14 Μαΐου).
 • Kolovos, K. & Samaras, Ath.N. (2015). “Past Campaigns Triggers Present Attacks: The Impact of the 2004 Annan Plan Campaign Upon the Use of ad Hominem Arguments During the 2013 Presidential Elections in Cyprus”. Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αγγλικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (PSA). (Sheffield, Αγγλία,  29 Μαρτίου – 1 Απριλίου).
 • Samaras, Ath.N. & Takas, E. (2015). “Attribution Processes and the Rhetoric of Blame During the ParliamentaryDiscussion on the Confidence Vote in Greece”.  Παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αγγλικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (PSA). (Sheffield, Αγγλία, 20 Μαρτίου – 1 Απριλίου).

2. Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά

 1. Σκεύη, Ε. & Σαμαράς, Αθ.Ν. (2017).  «Στρατηγικές Επανόρθωσης Εικόνας και Απολογητικός Λόγος για την Μνημονιακή Εμπλοκή της Ελλάδας στην Προεκλογική Εκστρατεία Ιανουαρίου 2015 – Η Περίπτωση του ΠΑΣΟΚ και του ΚΙΔΗΣΟ».  Στο Χ. Κωνσταντοπούλου (Επιμ.) «Αφηγήσεις της Κρίσης,  Μύθοι και Πραγματικότητες της Σύγχρονης Κοινωνίας». Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση. σσ.87-123
 2. Κολοβός, Κ. (2016). «Το Φαινόμενο της Αποχής. Η Περίπτωση των Κυπριακών Βουλευτικών Εκλογών του 2016». Περιοδικό Δημοσιογραφία – Η ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 11, σσ. 39-44.
 3. Takas, E. & Samaras, Ath.N. (2015). “Legitimation and De-legitimation Processes of Memorandum II in Greece: Facets of Strategic Framing in Greek Parliamentary Discourse”. French Journal for Media Research, 5.
  http://frenchjournalformediaresearch.com/docannexe/file/626/takas_pdf1.pdf
 4. Τάκας, Ε. & Σαμαράς, Αθ.Ν. (2015).  «Απόδοση (υπ)Αιτιότητας για το Δεύτερο Μνημόνιο στην Ελληνική Βουλή». Περιοδικό Δημοσιογραφία– Η ελληνική Έκδοση του Columbia Journalism Review, Τεύχος 8-9, σσ. 26-33.
Σεπτέμβριος 13, 2016