Γεωργία Μυλόρδου

Γεωργία Μυλόρδου

Εκπαίδευση και κατάρτιση

 

2016  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών: Επικοινωνία και Δημοσιογραφία (Επικοινωνία),

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2004  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών: Επιστημών της Αγωγής ( Μαθηματική Παιδεία και

Διδακτική Φυσικών Επιστημών), Πανεπιστήμιο Κύπρου

2000  Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών

1996  Αποφοίτηση από το Λύκειο Σολέας

Εμπειρία

 

2000 – Παρόν Δασκάλα σε δημοτικά σχολεία στην Κύπρο

Δεξιότητες

 

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά.