Μαρία Μπριάνα

Μαρία Μπριάνα

Η Μαρία Μπριάνα είναι διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη “Διοίκηση Υπηρεσιών” του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και στις «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» του τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου..

Το Μάρκετινγκ υπηρεσιών, η στρατηγική μάρκετινγκ, η επικοινωνία και το Branding αποτελούν το εκπαιδευτικό  της υπόβαθρο.

Έχει οκτώ χρόνια εργασιακή εμπειρία ως σύμβουλος επικοινωνίας σε μία σειρά συνεργασιών. Είναι, επίσης, επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Μάρκετινγκ του ΤΕΙ Αθήνας από το 2008. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ανήκουν θέματα που σχετίζονται με το Nation Branding και τη συνεργατική δημόσια διπλωματία.