Νίκος Μέλιος

Νίκος Μέλιος

Σπούδασε οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1980-1985) και είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ιδίου πανεπιστημίου.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2000-2001) καθώς και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εξειδίκευσης στα αντικείμενα «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» (2007), «Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση» (2008-2009) και «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (2011) στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρόσφατα, ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2013-2016) με κατεύθυνση την επικοινωνία.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα (κλάδος τεχνικών εταιρειών και κλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων) κατά την περίοδο 1981-1984. Από το 1984 και εφεξής εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Σήμερα εκτελεί καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Είναι, από το 2015, Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS) και μέλος του Corporate Social Responsibility Committee του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Έχει ασχοληθεί, για πολλά χρόνια, με θέματα οικονομικής ιστορίας, τοπικής ιστορίας, αρχειονομίας και ιστορίας των επιχειρήσεων συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις καθώς και σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα για θέματα ιστορίας, οικονομίας και πολιτισμού καθώς και σε αρκετές εθνικές και διεθνείς δημοσιεύσεις. Ενδεικτικά μόνο, αναφέρεται ο συλλογικός τόμος: Πρόντζας Β. – Κιμουρτζής Π. – Μέλιος Ν., Τα δημόσια έσοδα (1830-1939), Εθνική Τράπεζα – ΚΕΠΕ, Αθήνα 2011, 320σ. + CD-Rom (ελληνικά και αγγλικά). Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής με επιστημονική ανακοίνωση σε αρκετά εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια για τα ανωτέρω θέματα. Ενδεικτικά μόνο, αναφέρονται το Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής Ιστορίας του 1994 στο Μιλάνο, το Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας στην Ολλανδία το 1993, το Διεθνές Συνέδριο για την Ιστορία των Επιχειρήσεων στην Ουάσινγκτον το 1995, κ.ά.

Κατά την περίοδο 1999-2003 διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Επίσης, έχει προσκληθεί πολλές φορές ως εξωτερικός εισηγητής για τα ανωτέρω θέματα καθώς και για ζητήματα Ε.Κ.Ε. στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ι.Ν.Ε., στο ΜΒΑ των Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και σε άλλους επιστημονικούς φορείς όπου συμμετέχει.