Ο Κυριάκος Κολοβός είναι Καθηγητής Μαθηματικών, Μέσης Εκπαίδευσης, στην Κύπρο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, διπλωματούχος δημοσιογραφίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία», του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με εστίαση στην Πολιτική Επικοινωνία. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο, στον περιοδικό Τύπο, σε ιστοσελίδες και σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει, επίσης, παρουσίες-ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια «Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης».