Αντικείμενο και στόχοι

Αντικείμενο και στόχοι

Όραμα και Αποστολή
Ενστερνίζοντας το γενικό όραμα του Ινστιτούτου, ο πυλώνας «Περιεχόμενο» εξελίσσεται διαρκώς σε ένα σύγχρονο κέντρο επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης, με καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις στους τομείς της εφαρμοσμένης σύγχρονης Επικοινωνίας και νέας Δημοσιογραφίας στον 21ο αιώνα.


Αντικείμενο

Ο πυλώνας «Περιεχόμενο» του Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία”:

 • Υποστηρίζει τη λειτουργία μιας ενεργούς και δημιουργικής επαγγελματικής κοινότητας.
 • Υλοποιεί δράσεις και έργα που απαιτούν όλα τα στάδια της στρατηγικής επικοινωνίας με στόχευση και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα. Από το στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο και τα δημιουργικά έως το μάρκετινγκ και τη διάχυση σε παραδοσιακά και νέα Μέσα με σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους και καινοτόμα εργαλεία.
 • Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, με βάση τις αέναα μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, αλλά και διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις.
 • Παρέχει ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά πακέτα για λογαριασμό ιδιωτών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλο το φάσμα των αναγκών της σύγχρονης Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας.
 • Παράγει και διαχειρίζεται έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις πολυμεσικού και διαδραστικού χαρακτήρα.
 • Παράγει και διαχειρίζεται οπτικοακουστικό υλικό.
 • Παρέχει εξειδικευμένη και ad hoc επιμόρφωση & επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση σε εταιρείες και επαγγελματίες του χώρου της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας, σε νέους επιστήμονες και φοιτητές στις πιο σύγχρονες εφαρμογές του γνωστικού τους αντικειμένου, με καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους επιστημονικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα.

Στόχοι

 • Η προσφορά εξειδικευμένης και adhoc επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου με την εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων και νέων τεχνικών.
 • H συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου της Επικοινωνίας και της νέας Δημοσιογραφίας μέσω της προσφοράς εκπαιδευτικών πακέτων και υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, αλλά και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων και παραγωγής έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων πολυμεσικού και διαδραστικού χαρακτήρα.
 • Η συμβολή στον ευρύτερο διάλογο για τη σχέση των νέων τεχνολογιών και η δημιουργία ανοιχτής πλατφόρμας ενημέρωσης και πληροφόρησης του γενικού ή εξειδικευμένου κοινού σε θέματα νέων τεχνολογιών, Μέσων Επικοινωνίας και νέας Δημοσιογραφίας.
 • Η συμβολή στη διαρκή εξέλιξη του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού μέσα από την παραγωγή σύγχρονων εφαρμογών, καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα.