Ερευνητικά Έργα

Ερευνητικά πεδία και έργα

Επί του παρόντος, ο Ερευνητικός Τομέας επικεντρώνεται στα ακόλουθα πεδία έρευνας:

1. Ανάλυση Πολιτικού Λόγου
2. Ανάλυση Ειδήσεων
3. Επικοινωνία στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα
4. Πολιτισμός, Τουρισμός και Place Branding
5. Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
6. Νέα Δημοσιογραφία
7. Παιχνιδοποίηση (Gamification)

Σημείωση:

  1. Τα πεδία έρευνας εμπλουτίζονται, τροποποιούνται και συνδυάζονται βάσει αποφάσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου.
  2. Ο κατάλογος των ερευνητικών έργων και η διάχυση των αποτελεσμάτων τους ενημερώνεται συνεχώς.

Ο κατάλογος των ερευνητικών έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή που βρίσκονται σε εξέλιξη έχει ως εξής: