Πολυμεσικά Υλικά

Εμμανουήλ Τάκας (2015): Τις πταίει; Γνωσιακές Μεροληψίες στην Απόδοση Αιτιότητας

Download

Εγχειρίδιο: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Επικοινωνία (2016)

Download