Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

To Advanced Media Institute αναλαμβάνει με ανάθεση για λογαριασμό τρίτων:

Έργα: (καμπάνιες επικοινωνίας, συμβουλευτική υποστήριξη σε επί μέρους εταιρικά και θεσμικά ζητήματα):
1. Χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας
2. Υλοποίηση μέρους ή όλων των σταδίων του έργου
3. Μετρήσεις, analytics και απολογισμός

Οργάνωση:

  • Συνεδρίων
  • Ημερίδων
  • Διαλέξεων

Παραγωγή:

Το Advanced Media Institute, στα ευρύτερα πεδία της Επικοινωνίας και της νέας Δημοσιογραφίας, αναλαμβάνει  με ανάθεση  την:

  • παραγωγή βίντεο
  • παραγωγή πολυμεσικών εκπαιδευτικών υλικών διαδραστικού χαρακτήρα
  • παραγωγή και έκδοση εγχειριδίων, μονογραφιών και συλλογικών τόμων
  • την παραγωγή ψηφιακών εκδόσεων