Το «Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία», επικεντρώνεται στην καινοτόμο έρευνα και πρακτική, μέσω της δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Ινστιτούτο συγκροτήθηκε από ομάδα αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων και επαγγελματιών της Επικοινωνίας, είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με έδρα την Κύπρο και συνδέεται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το πλεονέκτημα της συνεργασίας ακαδημαϊκών και επαγγελματιών με ευρεία εμπειρία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας, διασφαλίζει την υψηλή αξία και αξιοπιστία των ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων του Ινστιτούτου.

Βάσει της δέσμευσής μας να συνδέσουμε τη θεωρία και την πρακτική, το Ινστιτούτο επιδιώκει:

• να υποστηρίξει την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης στα πεδία της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας, μέσω πρωτότυπων ερευνητικών έργων,
• να δημιουργήσει και να παράξει έργα, αξιοποιώντας τη διεπιστημονική κατάρτιση των εμπλεκομένων του: από την κατάρτιση στρατηγικής επικοινωνίας στα επί μέρους εφαρμοσμένα έργα, συμπεριλαμβανομένων συμβατικών και ψηφιακών εκδόσεων και οπτικοακουστικού υλικού.

Βασισμένο στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία, το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως τηλεπλατφόρμες και ενδοδίκτυα.
Το Ινστιτούτο υποστηρίζεται οικονομικά μέσω των εγγραφών, χορηγιών και την παροχή υπηρεσιών για εξειδικευμένα έργα

Tο «Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία», μέσω του Πυλώνα “Θεωρία”:

 

 •  Σχεδιάζει, υλοποιεί και συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα πρωτότυπης και εφαρμοσμένης έρευνας σε όλα τα πεδία της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας.
 • Παράγει πρωτογενή έρευνα με έμφαση στην ανάπτυξη μεθοδολογικά καινοτόμων ερευνητικών εργαλείων.
 • Συμμετέχει στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης μέσω της διοργάνωσης ημερίδων και συνεδρίων, της συμμετοχής με ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεων σε συλλογικούς τόμους και έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και της έκδοσης μονογραφιών.
 • Προσφέρει δυνατότητες επιστημονικής ανάπτυξης και ωρίμανσης σε νέους επιστήμονες.
 • Υποστηρίζει τη λειτουργία μιας ενεργούς και δημιουργικής επιστημονικής κοινότητας.
 • Προάγει την διαπολιτιστική και διεπιστημονική έρευνα, προωθώντας τη λειτουργία της Κύπρου ως ερευνητικού κέντρου της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, μέσω του Πυλώνα “Πράξη”:

 

 • Υλοποιεί δράσεις και έργα που απαιτούν όλα τα στάδια της στρατηγικής επικοινωνίας με στόχευση και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα. Από το στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο και τα δημιουργικά έως το μάρκετινγκ και τη διάχυση σε παραδοσιακά και νέα Μέσα με σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους και καινοτόμα εργαλεία.
 • Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, με βάση τις αέναα μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, αλλά και διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις.
 • Παρέχει ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά πακέτα για λογαριασμό ιδιωτών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε όλο το φάσμα των αναγκών της σύγχρονης Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας.
 • Παράγει και διαχειρίζεται έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις πολυμεσικού και διαδραστικού χαρακτήρα.
 • Παράγει και διαχειρίζεται οπτικοακουστικό υλικό.
 • Παρέχει εξειδικευμένη και ad hoc επιμόρφωση & επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση σε εταιρείες και επαγγελματίες του χώρου της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας, σε νέους επιστήμονες και φοιτητές στις πιο σύγχρονες εφαρμογές του γνωστικού τους αντικειμένου, με καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους επιστημονικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα.