Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Advanced Media Institute (“Ινστιτούτο”, “εμείς” ) συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Αυτή η Πολιτική ισχύει για την ιστοσελίδα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες (συλλογικά “Υπηρεσίες”).

 

 1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

(α) Βασικά αναγνωριστικά ταυτότητας (όπως πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφίες, ημερομηνία γέννησης, βιογραφικό σημείωμα),

β) περιγραφή εργασίας, και

(γ) τα απαραίτητα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε το ερευνητικό μας έργο και να παράγουμε ακαδημαϊκό περιεχόμενο.

 

 1. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς και για την παραγωγή ακαδημαϊκού περιεχομένου. Το Ινστιτούτο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με βάση την Κύπρο και συνδέεται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με διάφορες εκδηλώσεις, προκειμένου να συμμετάσχετε σε έρευνα, για συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων σχετικά με τη συμμετοχή σας σε μια εκδήλωση, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και άλλες ενημερώσεις σχετικά με το Ινστιτούτο, εφόσον είστε στη λίστα αποδεκτών τέτοιων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν έχετε αντίρρηση για αυτή την υπηρεσία.

 

Η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι (α) η δυνατότητα εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών μας, (β) η συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, και (γ) η συγκατάθεση σας.

 

 1. Πρόσβαση σε αυτόν στην ιστοσελίδα και δημιουργία αρχείων καταγραφής

Οι πληροφορίες συλλέγονται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής στο διακομιστή και μπορούν να περιλαμβάνουν:

 

(Η προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) Κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων.) Τη διεύθυνση IP η οποία αποθηκεύεται προσωρινά στο σύστημα, καθώς είναι απαραίτητο να παρέχεται πρόσβαση στον ιστότοπο στον υπολογιστή του χρήστη. Η διεύθυνση IP διατηρείται ενώ εισέρχεστε σε αυτό τον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, για να βελτιστοποιηθεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος πληροφορικής μας.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό που συλλέχθηκαν. Για τα δεδομένα που συλλέγονται για να παρέχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα, η διαγραφή μπορεί να γίνει κατά το τέλος της περιήγησης.

 

Για τα αρχεία καταγραφής, αυτό θα συμβεί μετά από επτά ημέρες το αργότερο. Ορισμένα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε οι διευθύνσεις IP του χρήστη διαγράφονται ή καταργούνται, καθιστώντας αδύνατη τη σύνδεση των δεδομένων σε οποιοδήποτε άτομο.

 

 1. Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που δημιουργούνται και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση ενός cookie στο λειτουργικό σας σύστημα. Αυτό το cookie περιέχει μια συγκεκριμένη σειρά χαρακτήρων που επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζεται με σαφήνεια κάθε φορά που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα.

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο φιλική προς το χρήστη.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τη χρήση cookies είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) GDPR.Σκοπός αυτών των τεχνικών cookies είναι η απλούστευση της χρήσης του δικτυακού τόπου.

 

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταφέρονται σε εμάς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εσείς, ως χρήστης, έχετε πλήρη έλεγχο στην εφαρμογή cookie. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τα cookies μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στο σκληρό σας δίσκο μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies για την ιστοσελίδα μας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην λειτουργούν σωστά.

 

 1. Φόρμα επικοινωνίας και επαφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υπάρχουν φόρμες επικοινωνίας στις ιστοσελίδες του Advanced Media Institute που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονική επικοινωνία. Κατά την εγγραφή σας, θα διαβιβαστούν τα δεδομένα που έχετε εισάγει στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής δεδομένων. Η συγκατάθεσή σας απαιτείται για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων και θα σας παραπέμψουμε στην Πολιτική μας και θα σας ζητηθεί να δώσετε τη συγκατάθεσή σας όταν στέλνετε τη φόρμα.

 

Εναλλακτικά, η επαφή μπορεί να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία αναφέρεται στην ιστοσελίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο email θα αποθηκευτούν. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους.

 

Η επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται από την αποστολή ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) (β) GDPR.

Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής της επικοινωνίας. Τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό που συλλέχθηκαν.

 

 1. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί πρωταρχικό μας σκοπό. Λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία τους από τον κίνδυνο της άνευ αδείας πρόσβασης, κατάχρησης, κοινολόγησης, παράνομης καταστροφής ή απώλειας.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Το Advanced Media Institute έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματά σας, καθώς και την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του GDPR έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

 1. Διαφανείς πληροφορίες, επικοινωνία και λεπτομέρειες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που διαθέτουμε για εσάς ελεύθερα και σε κατανοητή μορφή. Μετά την αίτησή σας, το Advanced Media Institute παρέχει πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί, κατά περίπτωση, κατά δύο επιπλέον μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, το Advanced Media Institute θα σας ενημερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης.

 

 1. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται όταν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού που συλλέγει τα δεδομένα σας, τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα προσωπικά δεδομένα, τη νομική βάση για τη μεταποίηση, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ωστόσο, για τυχόν περαιτέρω αιτήματά σας, το Ινστιτούτο μπορεί να σας χρεώσει ένα λογικό τέλος που βασίζεται στο διοικητικό τέλος.

 

 1. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Advanced Media Institute εντός εύλογου χρονικού διαστήματος την επανόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

 

 1. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου το ίδρυμα διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1, γ) του GDPR, το ινστιτούτο μπορεί να αντιταχθεί σε μια τέτοια αίτηση και να διατηρήσει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται αφού το ινστιτούτο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις ή τις νομικές υποχρεώσεις ενός υπεύθυνου επεξεργασίας που συνεργάζεται με το Ινστιτούτο σύμφωνα με τους όρους μιας Συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων.

 

 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το Ινστιτούτο διαθέτει ειδική διαδικασία με την οποία ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Ωστόσο, για τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, το Ινστιτούτο μπορεί να αντιταχθεί στον περιορισμό.

 

 1. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παραχωρήσει στο Ινστιτούτο, σε δομημένη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο τα προσωπικά δεδομένα έχουν παρασχεθεί.

 

 1. Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, δεδομένου ότι επεξεργαζόμαστε νομίμως τέτοια δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (γ), θα εξακολουθήσουμε να έχουμε το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

 

 1. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης

Έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση αποκλειστικά για αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα σχετικά με εσάς ή επηρεάζει σημαντικά.

Πολιτική cookies

Το παρόν έγγραφο ορίζει τους όρους χρήσης των cookies στην ιστοσελίδα του Advanced Media Institute, εξηγεί τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα cookies και περιγράφει τα δικαιώματα των χρηστών της ιστοσελίδας αναφορικά με την τροποποίηση και επιλογή και ρύθμιση των cookies ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τα cookies είναι απαραίτητα για την παροχή και τη βελτίωση των online υπηρεσιών του Advanced Media Institute, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες παραμένουν εμπιστευτικές με τον κατάλληλο τρόπο. Το Advanced Media Institute λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής δεδομένων που παρέχονται από χρήστες με τη μορφή cookies.

 

Πως χρησιμοποιεί το Advanced Media Institute τα cookies

Όταν χρησιμοποιείτε και έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, μπορούμε να τοπο θετήσουμε ένα αριθμό αρχείων cookie στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς: για να ενεργοποιήσουμε ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας, να λαμβάνουμε αναλυτικά στοιχεία για την απόδοση της ιστοσελίδας, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας για ευκολία πρόσβασης και περιήγησης στην ιστοσελίδα, να ενεργοποιούμε την προβολή διαφημίσεων (όπου εφαρμόζεται). Χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα τα cookies της περιόδου σύνδεσης και τα επίμονα cookies στην ιστοσελίδα και χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους cookies για την παροχή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βασικά cookies για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών και την αποτροπή δόλιας χρήσης λογαριασμών χρηστών.

 

Πώς να ελέγξετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγξετε και / ή να διαγράψετε τα cookies όπως θέλετε – για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα allaboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας και μπορείτε να ορίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για να αποτρέψετε την τοποθέτησή τους. Εάν το κάνετε αυτό, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο κάποιες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας και κάποιες υπηρεσίες και λειτουργίες που προσφέρουμε ενδέχεται να μην λειτουργούν.

 

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie και τους ακόλουθους ιστότοπους τρίτου μέρους: