Το Advanced Media Institute (ΑΜΙ) καλεί σε τακτική βάση ερευνητές, επιστήμονες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας κάθε βαθμίδας που δραστηριοποιούνται στα πεδία της #Επικοινωνίας και τη #Δημοσιογραφίας, αλλά και με ευρύτερη σχέση με τις Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες και την Πληροφορική, καθώς και δημοσιογράφους & επαγγελματίες των Μέσων να υποβάλουν προτάσεις για καινοτόμα ακαδημαϊκή έρευνα (έρευνα) ή έργα παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου που να συνδέονται με εφαρμοσμένη έρευνα (έργο) στα πεδία της Σύγχρονης Επικοινωνίας και Νέας Δημοσιογραφίας προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση.

Επισκεφτείτε την ειδική ιστοσελίδα του AMI για τις υποτροφίες – χορηγίες: