Το #ΑΜΙRetreat είναι η ετήσια τριήμερη συνάντηση φοιτητών και καθηγητών Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας που διοργανώνει τα τελευταία επτά χρόνια το Advanced Media Institute για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), με την πολύτιμη συμμετοχή των μελών/φοιτητών του. Στο πλαίσιο του #ΑΜΙRetreat, το Advanced Media Institute διοργανώνει για το ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία του ΑΠΚΥ και διεθνή συνέδρια με έμφαση στον ψηφιακό κόσμο της Επικοινωνίας, των Μέσων και της Δημοσιογραφίας.