Ο Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης είναι Κοσμήτορας της νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ιδρυτικό Μέλος και Πρώτος Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και εν ενεργεία δικηγόρος. Έχει τιμηθεί για το έργο του με το βραβείο Άννυς Τσάτσου από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στην Αθήνα. Έχει, επίσης, χρηματίσει εξωτερικός νομικός σύμβουλος της Γενικής Εισαγγελίας της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με νομοθετήματα του ενωσιακού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Μεταξύ των κυριότερων πρόσφατων δημοσιεύσεών του περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι τίτλοι: Civil Procedure in Cyprus (2019), Constitutional Law in Cyprus (2nd ed. 2019), Religion and Law in Cyprus (3rd edn, 2019), Family and Succession Law in Cyprus (2nd edn, 2019), Labour Law in Cyprus (2nd edn, 2019), Media Law in Cyprus (2nd edn, 2019), Η Δημόσια Διοίκηση μετά την Κρίση (επιμ. εκδ., 2019), Δίκαιο και Λογοτεχνία (επιμ. εκδ., 2019), Civil Procedure in Cyprus (2020). Ο Καθηγητής Αιμιλιανίδης είναι ο ιδρυτής και ένας από τους κύριους συντελεστές του πρώτου portal ολοκληρωμένης νομικής ενημέρωσης στην Κύπρο Δικαιοσύνη (www.dikaiosyni.com).