Ο Βασίλης Πετράς είναι εκπαιδευτικός και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη ως Ειδικός Παιδαγωγός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή και την Εμψύχωση ομάδων, ενώ έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επικοινωνία και Δημοσιογραφία με κατεύθυνση την Επικοινωνία. Έχει συμμετοχή σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια με άρθρα και παρουσιάσεις. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτός από αυτά που αφορούν την ειδική αγωγή και εκπαίδευση περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και τους νέους γραμματισμούς (ψηφιακό, οπτικό, πληροφοριακό, γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, στον κινηματογράφο κ.ά.).