Η Γεωργία Μυλόρδου είναι εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Επιστημών της Αγωγής» (Μαθηματική Παιδεία και Διδακτική Φυσικών Επιστημών) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία». Έχει συμμετάσχει πολλές φορές ως συντονίστρια εκπαιδευτικός σε μαθητικούς διαγωνισμούς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, ενώ ασχολείται με την ενσωμάτωση εκπαιδευτικής ρομποτικής στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών.