Η Κατερίνα Διαμαντάκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια ερευνητική της δραστηριότητα εμπίπτει στον τομέα της Κοινωνιολογίας των Νέων Μέσων, επικεντρώνοντας στην ανάλυση των μεσοποιημένων πρακτικών κοινωνικής αλληλόδρασης, καθώς και στις κοινωνικές και πολιτισμικές τους προεκτάσεις, ειδικότερα σε συνάρτηση με την κοινότητα, την πολιτική της ταυτότητα, το αστικό περιβάλλον και τη δημόσια σφαίρα. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται επίσης η στρατηγική επικοινωνία, η πολιτική επικοινωνία, η κοινωνική ψυχολογία των ομάδων, η μελέτη ακροατηρίων και η μεταβολή των εννοιών του χώρου, του χρόνου και της μνήμης σε συνθήκες υψηλής τεχνολογικής διαμεσολάβησης. Ερευνητική εμπειρία έχει επίσης αποκομίσει συμμετέχοντας σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, με θέματα όπως η ένταξη νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι αναπαραστάσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου στον Τύπο και στην Τηλεόραση, η αναπαραγωγή κοινωνικών διακρίσεων και στερεοτύπων στα κείμενα των ΜΜΕ, η χρήση του διαδικτύου ως Μέσο πολιτικής επικοινωνίας, η χρήση των locative media στον αστικό χώρο, η εμπειρία χρήστη σε υβριδικά, «έξυπνα» περιβάλλοντα και η εξατομίκευση-προσαρμογή διαδικτυακών περιβαλλόντων (adaptive/personalized web). Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν ένα βιβλίο, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει διδάξει στο αθηναϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου της Ιντιανάπολις ως Επίκουρη Καθηγήτρια Επικοινωνίας και ως συνεργάτης διδασκαλίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει επίσης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Για το διάστημα 2003-2007 είχε τη θέση του εμπειρογνώμονα σε θέματα community-building στο Πρόγραμμα ΕU Community Fp7, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέραν των ακαδημαϊκών της ενδιαφερόντων, η Κατερίνα Διαμαντάκη έχει οκταετή εργασιακή εμπειρία ως σύμβουλος επικοινωνίας και επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Τον Απρίλιο του 2019 η Κατερίνα Διαμαντάκη ορίστηκε Εθνικός Εκπρόσωπος του διεθνούς ερευνητικού οργανισμού WAPOR (Τhe World Association of Public Opinion Research) για την Ελλάδα, με διετή θητεία (2019-2020).