Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος δραστηριοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια στους ευρύτερους τομείς της επικοινωνίας και των ΜΜΕ. Ξεκινώντας από τον χώρο της δημοσιογραφίας, έχει συνεργαστεί με εγχώρια και διεθνή μέσα, καθώς και διεθνείς και διακυβερνητικούς οργανισμούς ανά την Ευρώπη. Έχοντας ολοκληρώσει σπουδές στην Επικοινωνία και τις Διεθνείς Σχέσεις, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επικοινωνίας και Νέας Δημοσιογραφίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου.