Ο Χρήστος Αβραμίδης είναι Υποψήφιος διδάκτορας στην Πάντειο. Ερευνά θέματα Επικοινωνίας και Πολιτικής κοινωνιολογίας. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε διάφορα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και έχει δουλέψει επίσης ως freelancer σε ερευνητικό ρεπορτάζ. Επιπλέον κατέχει μεταπτυχιακό στις Πολιτικές Επιστήμες, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικό πρόγραμμα για την ένταξη των παιδιών ΡΟΜ στα σχολεία. Στο παρελθόν έχει εισηγηθεί σε συνέδρια σχετικά με την κριτική Παιδαγωγική. Ενώ, επίσης, έχει πραγματοποιήσει έρευνες για την πολιτική ποίηση του 20ου αιώνα. Τα τελευταία χρόνια έχει καλύψει σε ερευνητικό επίπεδο τη σχέση ανάμεσα σε επενδύσεις εξόρυξης και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ εκτός αυτών έχει δουλέψει με το εργαλείο της Ανάλυσης Περιεχομένου και της Ανάλυσης Λόγου, πάνω στη σχέση ΜΜΕ και προσφυγικού. Επίσης συνεργάζεται με το ερευνητικό πρόγραμμα «Debt Free» και ειδικότερα προσεγγίζει ζητήματα που άπτονται της σχέσης χρέους-Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνικών κινημάτων.