Ο Νίκος Μιχαλίτσης είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας επικοινωνίας και διαφήμισης Hop On Communications.

Έχει μια μακρά διαδρομή στο χώρο της επικοινωνίας, έχοντας καταγράψει μια 20ετή περίπου παρουσία σε διευθυντικές θέσεις ΜΜΕ, Διαφημιστικών Εταιριών και Media Shop. Ασχολήθηκε επίσης με την πολιτική επικοινωνία, διατελώντας Σύμβουλος επικοινωνίας Νομαρχών, Δημάρχων, αλλά και Ειδικός Σύμβουλος Επικοινωνίας στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το διάστημα 2004-2007.

Τα ερευνητικά, επιστημονικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, εκτός της κλασικής επικοινωνίας προϊόντων και υπηρεσιών, στρέφονται τα τελευταία χρόνια στη χάραξη και την υλοποίηση στρατηγικών προγραμμάτων προβολής και ανάπτυξης πόλεων, περιφερειών και κρατών.

Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επικοινωνία -Νέα Δημοσιογραφία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2016) στο οποίο εκπόνησε τη διατριβή με θέμα: ““Re-branding Greece. Κριτική αξιολόγηση του μοντέλου Nation Branding στη διαδικασία επανατοποθέτησης της εικόνας της Ελλάδας”, απόφοιτος του Πτυχιακού Προγράμματος Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (2011) του ιδίου πανεπιστημίου και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (1992).

Μιλάει την ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Το διάστημα αυτό προετοιμάζει την πρώτη συγγραφική του προσπάθεια, παράλληλα με την προετοιμασία της υποβολής πρότασης για τη διδακτορική του διατριβή.

Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών.