Μέσα Επικοινωνίας και Σύγχρονο Σχολείο

Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο: Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νέο καινοτόμο και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ)

Debt

Debt Free

Στόχος του έργου “Debt Free” (συμμετοχή του Advanced Media Institute στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Citizens for Social Justice”) ήταν η σε βάθος έρευνα, ενημέρωση, αφύπνιση και ενεργοποίηση των πολιτών στην Ελλάδα και την Κύπρο για τις επιπτώσεις της δημόσιας και ιδιωτικής υπερχρέωσης. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν τρεις έρευνες, πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές και δημοσιογραφικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις…

Euro crisis

Τα μνημόνια στον Ευρωπαϊκό Νότο: μια νέα απειλή για τη δημοσιογραφία

Η ασφάλεια των δημοσιογράφων τίθεται εν κινδύνω τόσο από παραδοσιακές μορφές απειλών και πρακτικών όσο κι από νεοεμφανιζόμενες. Στόχος της παρούσας έρευνας με εις βάθος ημι-δομημένες συνεντεύξεις ανά χώρα ήταν να διερευνήσει το κατά πόσο η μνημονιακή πολιτική επηρέασε τη δημοσιογραφική πρακτική στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι αριθμοί δείχνουν ότι…

ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία

Χαρτογραφώντας τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στους Τομείς της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας – Τάσεις και δυναμικές

Εσωτερικό κείμενο έρευνας και πολιτικής με συστηματική καταγραφή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα πεδία της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας, ταξινόμηση διδακτικών θεματικών και αποτύπωση μαθησιακών στρατηγικών, συστηματική διερεύνηση τάσεων και δυναμικών στον χώρο. Πρόκειται για αυτόνομο ερευνητικό έργο του Advanced Media Institute που ολοκληρώθηκε στο πεδίο «Μεμονωμένα έργα ερευνητών του Advanced Media Institute». Συντονίστρια και Επιστημονική…