ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΘΡΟ: Nation branding – προσεγγίζοντας την Ελληνική περίπτωση

0.00

«Nation branding – προσεγγίζοντας την Ελληνική περίπτωση»  της Βάλιας Καϊμάκη

Περιγραφή

«Nation branding – προσεγγίζοντας την Ελληνική περίπτωση». της Βάλιας Καϊμάκη

Άρθρο από το βιβλίο Με αφορμή την Κρήτη (σελ-79-87, 287-309)

Με αφορμή τον πολλαπλά μαγικό κόσμο που αποτελεί η Κρήτη, επιχειρείται μια προσέγγιση του πώς η εικόνα ενός τόπου ενσωματώνει τη βασική κληρονομιά των ανθρώπων και της κοινωνίας του ή καθίσταται στοιχείο του μέλλοντος του. Η διαφύλαξη, η δόμηση, η επεξεργασία, η καλλιέργεια και η προβολή της εικόνας του τόπου αποτελούν – συνειδητά ή ασυνείδητα – στοιχείο της ίδιας της ζωής σ’ αυτόν, λειτουργούν σαν περιουσιακό στοιχείο των ανθρώπων του.

Στο βιβλίο αυτό και μέσα από την προσέγγιση του place branding, αλλά και την παραδοσιακή ταξιδιωτική δημοσιογραφία, όπως λειτουργούν στη σύγχρονη όμωςεποχή, επεξηγείται η πορεία αυτής της διαχείρισης της εικόνας του τόπου.

Οι νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της τουριστικής «ανακάλυψης», η έμπρακτη ενοποίηση του ευρωπαϊκού ιδίως χώρου, αλλά και η ίδια η ενδογενής ανάπτυξη των περιφερειών έχουν δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο ανταγωνισμού. Μέσα σε αυτό, η πρόκληση της σωστής αναπαράστασης του συλλογικού αντιπαρατίθεται με την ανάγκη προσέλκυσης κεφαλαίων γύρω από την ανάπτυξη των τόπων.

Ποιο καλύτερο παράδειγμα από την περίπτωση της Κρήτης;

Σας άρεσε το άρθρο; Αγοράστε το βιβλίο εδώ!

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τύπος Προϊόντος

Άρθρο (.pdf)