Απεικονίσεις Κρατών στον Τύπο της Αγγλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας – Μία Διαπολιτισμική Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου

Το ερευνητικό έργο: «Απεικονίσεις Κρατών στον Τύπο της Αγγλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας – μια Διαπολιτισμική Ποσοτική Ανάλυση Περιεχομένου» έχει ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην ερευνητική ομάδα, κύριοι ερευνητές ήταν η Σοφία Ιορδανίδου και ο Αθανάσιος Ν. Σαμαράς, ενώ η ομάδα κωδικοποίησης αποτελείτο από τις: Σοφία Αγγελίδου, Μαρία-Ελένη Δημητρίου, Μυρσίνη Δογάνη και Σοφία Καστόρχη. Η έρευνα χρησιμοποίησε…

Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση

Πρόκειται για αυτόνομο ερευνητικό έργο του Advanced Media Institute που ολοκληρώθηκε στο πεδίο «Νέα Δημοσιογραφία, Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» με κύριους ερευνητές τη Σοφία Ιορδανίδου και τη Λήδα Τσενέ. Αντικείμενο του έργου είναι η μετάβαση από τη μαζική επικοινωνία στην κοινωνία του δικτύου. Το έργο θέτει βασικά ζητήματα, όχι μόνο για τη λειτουργία των Μέσων, αλλά και…

Debt

Debt Free

Στόχος του έργου “Debt Free” (συμμετοχή του Advanced Media Institute στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Citizens for Social Justice”) ήταν η σε βάθος έρευνα, ενημέρωση, αφύπνιση και ενεργοποίηση των πολιτών στην Ελλάδα και την Κύπρο για τις επιπτώσεις της δημόσιας και ιδιωτικής υπερχρέωσης. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν τρεις έρευνες, πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές και δημοσιογραφικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις…

Euro crisis

Τα μνημόνια στον Ευρωπαϊκό Νότο: μια νέα απειλή για τη δημοσιογραφία

Η ασφάλεια των δημοσιογράφων τίθεται εν κινδύνω τόσο από παραδοσιακές μορφές απειλών και πρακτικών όσο κι από νεοεμφανιζόμενες. Στόχος της παρούσας έρευνας με εις βάθος ημι-δομημένες συνεντεύξεις ανά χώρα ήταν να διερευνήσει το κατά πόσο η μνημονιακή πολιτική επηρέασε τη δημοσιογραφική πρακτική στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι αριθμοί δείχνουν ότι…

ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία

Χαρτογραφώντας τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στους Τομείς της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας – Τάσεις και δυναμικές

Εσωτερικό κείμενο έρευνας και πολιτικής με συστηματική καταγραφή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα πεδία της Επικοινωνίας και της Δημοσιογραφίας, ταξινόμηση διδακτικών θεματικών και αποτύπωση μαθησιακών στρατηγικών, συστηματική διερεύνηση τάσεων και δυναμικών στον χώρο. Πρόκειται για αυτόνομο ερευνητικό έργο του Advanced Media Institute που ολοκληρώθηκε στο πεδίο «Μεμονωμένα έργα ερευνητών του Advanced Media Institute». Συντονίστρια και Επιστημονική…

Μεμονωμένα έργα ερευνητών του Advanced Media Institute

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι επιστημονικές παρουσιάσεις σε συνέδρια, καθώς και οι δημοσιεύσεις ερευνητών του ΜΠΣ, οι οποίες έχουν γίνει στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Advanced Media Institute και οι οποίες δεν εντάσσονται σε κάποιο ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα. 1. Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια Λιναρδάκη, Χ. (2018) Representations of reality and the comparison of communication theory…