Νέα έκδοση Advanced Media Institute - Χαρτογράφηση του ελληνικού δημοσιογραφικού Τwitter

Νέα Έκδοση – Χαρτογράφηση του ελληνικού δημοσιογραφικού Τwitter

Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη μελέτη για την πλατφόρμα στην ελληνική βιβλιογραφία και έναν οδηγό για το πώς το Twitter μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στη δημοσιογραφική ψηφιακή «εργαλειοθήκη».