Ανάλυση Δημοσιογραφικού, Πολιτικού και Κοινοβουλευτικού Λόγου στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Διεθνή Κοινότητα

Πρόκειται για υπό εξέλιξη ερευνητικό πεδίο του Advanced Media Institute με δύο παράλληλες κατευθύνσεις: α) Ανάλυση Δημοσιογραφικού και β) Ανάλυση Κοινοβουλευτικού και Πολιτικού Λόγου στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Διεθνή Κοινότητα. Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Μάνος Τάκας και η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από τους Σοφία Ιορδανίδου, Κατερίνα Διαμαντάκη, Διονύση Πάνο, Κυριάκο Κολοβό, Γεωργία Μυλόρδου,  Βαγγέλη Πλάκα, Κωνσταντίνο Βενιζέλο, Κωνσταντίνο…

Νέα Δημοσιογραφία, Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση των νέων δυνατοτήτων και του νέου ψηφιακού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος της δημοσιογραφίας. Ακόμη, η μελέτη ποσοτικών δεικτών και συσχετίσεων, καθώς και η ποιοτική διερεύνηση του πεδίου από το νέο οικοσύστημα της παραγωγής δημοσιογραφικού περιεχομένου και τα ΜΚΔ μέχρι τις τεχνικές μάρκετινγκ και από την πολιτική οικονομία της νέας δικτυακής…

Εγγραμματισμός στα Μέσα: α) κοινωνία των πολιτών β) επικοινωνία στην εκπαίδευση γ) έφηβοι. Στρατηγικές, περιεχόμενο, επιδράσεις

Εν εξελίξει πολυεστιακό ερευνητικό έργο, αντικείμενο του οποίου είναι να συνεισφέρει στα δύο αλληλένδετα πεδία της «Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» και του «Γραμματισμού στα Μέσα», διερευνώντας τη σχέση των Επιστημών της Αγωγής με το πεδίο των Μέσων και της Επικοινωνίας. Επισημονική υπεύθυνη του έργου είναι η Λήδα Τσενέ και η Σοφία Παπαδημητρίου και η ερευνητική ομάδα…

Τεχνητή Νοημοσύνη & Αλγόριθμοι

Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση τόσο του τρόπου με τον οποίο οι τεχνολογίες “Τεχνητής Νοημοσύνης” (ΤΝ) επηρεάζουν και θα επηρεάσουν τη μηντιακή πραγματικότητα, όσο και των δυνατοτήτων που μπορούν να παράσχουν στη δημιουργία και τον έλεγχο του δημοσιογραφικού περιεχομένου. Σε αυτό το πλαίσιο, μελετώνται τόσο οι υφιστάμενες χρήσεις της ΤΝ στον κύκλο παραγωγής της…

Πολιτισμός, Τουρισμός, Μεταναστευτικό και Place Branding στην Επικοινωνία

Περιλαμβάνει μία σειρά από αυτόνομα, αλλά θεματολογικά αλληλένδετα ερευνητικά έργα τα οποία συγκροτούν μία ενιαία ερευνητική κατεύθυνση. Η εστίαση είναι στην κατασκευή και τη διαχείριση της Εικόνας Κράτους. Εξετάζονται με συστηματικό τρόπο εικόνες κρατών και διερευνάται η επίδραση των κρίσιμων γεγονότων, του εθνοκεντρισμού, της διαδικασίας παραγωγής των ειδήσεων, καθώς και της στρατηγικής των δρώντων υποκειμένων.…

Οικονομία, Χρέος και (επι)κοινωνία

Αντικείμενο της επιστημονικής ομάδας είναι η διερεύνηση των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υπό εξέταση είναι συγκεκριμένα η πρόσφατη κοινή τροχιά που διέγραψαν και οι δύο χώρες με σημείο αφετηρίας την οικονομική κρίση, την υπαγωγή σε Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής και την έξοδο απ’ αυτά. Σημείο τομής στάθηκε και για τις δύο…